Informatika pre prvý stupeň

 

Milí kolegovia, milí rodičia,

vitajte na stránkach venovaných informatickej výchove na prvom stupni základnej školy.

Ponúkame vám zbierku cvičení i jednoduchých rád pri výuke deti v jednotlivých ročníkoch podľa vyspelosti detí a ich zdatnosti v zmysle definície:

Informatika je veda o informácii a jej automatickom spracovaní teda je to veda o algoritmickom riešení problémov. Študuje zobrazenie, spracovanie a komunikáciu informácií v systéme, vrátane všetkých výpočtových, kognitívnych a sociálnych aspektov. Hlavnou myšlienkou je transformácia informácie. V tomto význame je to viac - menej splynutie umelej inteligencie, kognitívnej vedy, počítačovej vedy a príbuzných polí.

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Pracovné listy som vypracovala podľa svojich skúseností s menšími deťmi na tomto predmete tak, aby sme pri výuke splnili osnovy v najširšej miere..

Osnovy pre prvý stupeň ZŠ:

 

Nasledujúce pracovné listy sú zamerané na pozorné čítanie textu a jeho vyhodnotenie. Sú vhodné pre žiakov, ktorý rýchlejšie a pozornejšie spracovávajú informácie už ku koncu štvrtého ročníka.

Pre šikovnejších ponúkame pracovné listy na vytlačenie v Skicári.

1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , obrázok stromu

Pre šikovnejších ponúkame pracovné listy na vytlačenie v LogoMotion.

1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12. , 13. , 14.

Pre šikovnejších ponúkame pracovné listy vo Word-e na pracovanie v počítači zamerané aj na pozorné čítanie.

1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7.

 

Žiacke práce


V tejto učebnici môžete pokračovať už aj v piatom ročníku na informatika5.dobre-napady.sk

www.dobre-napady.sk